http://rossikuku.blogspot.de/ chân thành kính chúc Qúy Độc Giả Một Năm Mới An Khang - Thịnh Vượng - Vạn Sự Như Ý
Home » » Tàu lạ xông biển-đảo đầu năm 2016

Tàu lạ xông biển-đảo đầu năm 2016

Trầm Hương Thơ | 14:43 | 0 nhận xét


Từ "ngư phủ" của Miền Nam thuở trước
Giờ không dùng mà phải gọi ngư dân
Cho hợp vận với buôn dân bán nước
Lũ Ba Đình bầy ngạ quỷ lanh mưu

Đầu năm mới lại vừa nghe tin dữ
Tưởng như chừng sét đánh ngang tai
Lại tàu lạ... đâm sầm vào tàu cá
Động m bác Hồ nên tránh gọi china

Nếu kể cả thời thực dân phong kiến
Chưa thời nào chó đẻ giống hôm nay
Ẵm tàu lặn, máy bay về cân ký
Qui "Thành... Đô" biển lận lũ Ba Đình

Đảng bám ghế còn ngư dân bám biển
Bám cái này thì khỏi bám cái kia
Sao lại bảo đảng đem con bỏ chợ
Đảng mừng Tàu xông biển-đảo đầu năm!?

Share this article :