http://rossikuku.blogspot.de/ chân thành kính chúc Qúy Độc Giả Một Năm Mới An Khang - Thịnh Vượng - Vạn Sự Như Ý
Home » » Công an tấn công và hành hung Hòa Thượng Thích Không Tánh, ngày 23.03.2015

Công an tấn công và hành hung Hòa Thượng Thích Không Tánh, ngày 23.03.2015

Trầm Hương Thơ | 03:45 | 0 nhận xét
Share this article :