http://rossikuku.blogspot.de/ chân thành kính chúc Qúy Độc Giả Một Năm Mới An Khang - Thịnh Vượng - Vạn Sự Như Ý
Home » » Ăn gì để khỏi chết và để được sống hạnh phúc?

Ăn gì để khỏi chết và để được sống hạnh phúc?

Trầm Hương Thơ | 00:37 | 0 nhận xét

romantik
                             resimler
                             romantik
                             gifler romance
                             gifs romantic
                             gifs romantik
                             kadın
                             resimleri
                             romantik aşk
                             resimleri
                             hareketli
                             resimler,
                             komik gif,
                             gifler, Gif
                             Arşiv, Arsiv
                             Gif, gif
                             arsivi, icon,
                             clipart,
                             giflerim,
                             gifci,
                             Animated gifs,
                             Valentine
                             gifs, aşk
                             gifleri, ,
                             kalp
                             resimleri, ,
                             sevdiklerine
                             gifler,
                             sevdiklerinize
                             kalpler,
                             sevdiklerinize
                             aşk kartları,
                             I love you
                             gifleri,
                             kelebek
                             gifleri,
                             butterfly
                             gifs, angel
                             gifs, melek
                             gifleri, melek
                             resimleri,
                             peri gifleri,
                             peri
                             resimleri,
                             fairy gifs,
                             hareketli
                             manzaralar,
                             çiçek
                             resimleri, aşk
                             kartları,
                             e-kartlar, aşk
                             flaşları, love
                             flaş,mum
                             gifleri candle
                             gifs Göz
                             gifleri göz
                             resimleri eyes
                             gifs eyes
                             picture Gül
                             gifleri,
                             hareketli,
                             rose gifs,
                             rose
                             picture,hareketli
                             kırmızı gül,
                             hareketli sarı
                             gül, kırmızı
                             gül gif, beyaz
                             gül gifleri,
                             rengarenk gül
                             gifleri, aşk
                             gifleri, aşk
                             gifi, peri
                             resimleri peri
                             gifleri fairy,
                             Romantik
                             resimler,
                             romance
                             fantastik
                             gifler,
                             romantik
                             gif,fantasy
                             gifs, aşk
                             globları,
                             globes, Gül
                             globları, rose
                             globes,
                             fantastik
                             globlar,
                             fantasy
                             globes, aşk
                             globları, love
                             globes,
                             romantik
                             globlar,
                             romance
                             globes, fairy
                             globes, peri
                             globlar, angel
                             globes, melek
                             globlar, çiçek
                             globlar


Ăn gì để khỏi chết và để được sống hạnh phúc?
 
A. Những thứ ăn độc hại:

    1.  Ăn chặn
    2.  Ăn cướp
    3.  Ăn gian
    4.  Ăn hiếp
    5.  Ăn hối lộ
    6.  Ăn không ngồi rồi
    7.  Ăn miếng trả miếng
    8.  Ăn nằm
    9.  Ăn nhậu
   10. Ăn quỵt
   11. Ăn trên ngồi trốc
   12. Ăn tục nói phét
   13. Ăn trộm

B. Nguyên nhân:
 
    1. Chủ nghĩa cá nhân
    2. Chủ nghĩa hưởng thụ
    3. Chủ nghĩa vật chất
    4. Chủ nghĩa thực dụng
    5. Chủ nghĩa vô thần
 
 
C. Cách trị liệu (bảo đảm 100%):
 
     Ăn năn thống hối 
 
D. Cách phòng ngừa:
 
 
     Ăn chay cầu nguyện

E. Nhân chứng:

    1. Thánh Vương Đavid
    2. Thánh Maria Madalena
    3. Thánh Phaolo tông đồ
    4. Thánh Augustino
    (.... và còn nhiều các thánh khác...)
 
Nhưng thức ăn tuyệt diệu duy nhất để được
sống hạnh phúc đời đời: Bí Tích Thánh Thể
 
Joseph V. Bùi

Hạnh
phúc
 
MỘT TỜ GIẤY 
VÀ CUỘC ĐỜI 


Một tờ giấy khai sinh - Cả đời bắt đầu.

Một tờ giấy tốt nghiệp - Phấn đấu cả đời.

Một tờ giấy kết hôn - Giày vò cả đời.

Một tờ giấy thăng quan - Đấu tranh cả đời.

Một tờ giấy bạc (tiền) - Nhọc nhằn cả đời.

Một tờ giấy vinh dự - Hư vinh cả đời.

Một tờ giấy khám bệnh - Đau khổ cả đời.

Một tờ điếu văn - Kết thúc cả đời.

Mấy tờ giấy nhạt ấy - Hiểu rõ cả đời.

Quên đi mấy tờ giấy ấy - Vui vẻ cả đời.
 
Sưu Tầm 
Share this article :