http://rossikuku.blogspot.de/ chân thành kính chúc Qúy Độc Giả Một Năm Mới An Khang - Thịnh Vượng - Vạn Sự Như Ý
Home » » BÀI THƠ CÂU ĐỐ CỦA NGUYỄN TƯỜNG THỤY & BÀI THƠ GIẢI ĐÁP CỦA TRẦM HƯƠNG THƠ

BÀI THƠ CÂU ĐỐ CỦA NGUYỄN TƯỜNG THỤY & BÀI THƠ GIẢI ĐÁP CỦA TRẦM HƯƠNG THƠ

Trầm Hương Thơ | 02:53 | 0 nhận xét

CÂU ĐỐ 

Xứ nào giãy mãi mà không chết
Thiên đường nào đầy ắp khổ đau
Nơi nào trí tuệ đỉnh cao
Chất xám thì ít mà sâu thì nhiều.

Kẻ nào đã bao nhiêu thế kỷ
Cướp nước ta, cai trị dân ta
Kẻ nào nuốt trọn Hoàng Sa
Lưỡi bò khoanh, bảo ao nhà tới đây.

Kẻ nào thù lại xoay thành bạn
Rồi hô hào phải chịu ơn sâu
Kẻ nào lý tưởng ruồi bâu
Vì sổ hưu phải cùng nhau giữ gìn.

Bia chiến công nào đem đục bớt
Cuộc chiến nào không được nói ra
Thân nào bỏ ở Gạc Ma
Mà hương khói lạnh mà hoa héo tàn.

Nước nào rặt quan tham cai trị
Ác với dân quỵ lụy kẻ thù
Nhìn sang biên ải đong đưa
Toan đem đất nước dâng cho thiên triều.

Nguyễn Tường Thụy 13.03 2014 

-----*****-----
XIN GIẢI ĐÁP

Xứ tư bản giãy hoài không chết
Thiên đường mù lê lết khổ đau
Lú khoe trí tệ đỉnh cao
Nhốt tù chất xám nên sâu đẻ nhiều

Giặc phương bắc qua nhiều thế kỷ
Luôn mưu đồ cướp trị dân ta
Cộng tàu cướp nuốt Hoàng Sa
Cộng nô giúp kéo dài ra lưỡi bò 

Kẻ bán nước xin giặc làm bạn
Lạy kẻ thù xin đội ơn sâu
Đăng Thanh lý tưởng ruồi bâu
Thà rằng mất nước sổ hưu giữ gìn

Bia "Khánh Khê" đảng sai đục bớt
Tầu xâm lăng đảng cấm nói ra
Sáu tư lính chết Gạc Ma
Hoa dân dâng kính đảng quăng rã tàn

Nước Việt Nam đảng tham cai trị
Tàn sát dân theo ý quân thù 
Nam Quan chúng đã tiễn đưa
Từng phần đất nước đang lừa tiến dâng. 

Trầm Hương Thơ. 13.03.2014

Share this article :