http://rossikuku.blogspot.de/ chân thành kính chúc Qúy Độc Giả Một Năm Mới An Khang - Thịnh Vượng - Vạn Sự Như Ý
Home » » LỚN LÊN MỚI BIẾT ​ ​NHỮNG ĐIỀU NGƯỢC LẠI LỜI NÓI CỦA BÁC VÀ ĐẢNG...

LỚN LÊN MỚI BIẾT ​ ​NHỮNG ĐIỀU NGƯỢC LẠI LỜI NÓI CỦA BÁC VÀ ĐẢNG...

Lãng Tử Mục Đồng | 03:08 | 0 nhận xét
Hồi nhỏ tưởng học lịch sử để biết về tổ tiên nòi giống
> Lớn lên mới biết là láu cá nhồi sọ

> Hồi nhỏ tưởng ráng học thành tài để phục vụ đất nước
> Lớn lên mới biết thành tài chỉ được phục vụ nước khác

> Hồi nhỏ tưởng công an bắt cướp
Lớn lên mới biết công an ăn cướp

> Hồi nhỏ tưởng cờ đỏ sao vàng là cờ tổ quốc
> Lớn lên mới biết đó là cờ Phúc Kiến Trung Quốc

> Hồi nhỏ tưởng bác Hồ là người yêu nước nên không có gia đình
> Lớn lên mới biết bác Hồ là lão lừa bịp, nhiều vợ và giết dân như ngoé

> Hồi nhỏ tưởng Mỹ-Nguỵ là ác
> Lớn lên mới biết CS mới ác

> Hồi nhỏ tưởng bán vàng giàu nhất
> Lớn lên mới biết bán nước giàu hơn

> Hồi nhỏ tưởng đánh trận lập công lớn mới được lên tướng
> Lớn lên mới biết lòn cúi hèn hạ với giặc cũng lên tướng

> Hồi nhỏ tưởng chống TQ là yêu nước
> Lớn lên mới biết chống TQ là phản quốc

> Hồi nhỏ tưởng Đảng giải phóng miền Nam đói rách
> Lớn lên mới biết là cướp được miền nam giàu có

> Hồi nhỏ tưởng bác Hồ là người Việt Nam
> Lớn lên mới biết là người TQ

> Hồi nhỏ tưởng cán bộ là đầy tớ lo cho dân ấm no
> Lớn lên mới biết dân là đầy tớ lo cho cán bộ ấm no

> Hồi nhỏ tưởng yêu nước là yêu tổ quốc
> Lớn lên mới biết yêu nước là yêu Đảng

> Hồi nhỏ tưởng những người lưu vong là Việt gian
> Lớn lên mới biết đó là khúc ruột ngàn năm

> Hồi nhỏ tưởng hi sinh xương máu đánh Mỹ là đánh cho dân tộc
> Lớn lên mới biết đánh cho Liên Sô và TQ

> Hồi nhỏ tưởng Lê Văn Tám, Tô Vĩnh Diện, Hồ Thị Kỷ là anh hùng
> Lớn lên mới biết đó là sản phẫm tuyên truyền bố láo

> Hồi nhỏ tưởng thác Bản Giốc, Ải Nam Quan, Đảo Gạc Ma là của Việt Nam
> Lớn lên mới biết l
à đảng cs đã bán cho TQ.

> Hồi nhỏ tưởng muốn thành tiên thành thánh phải tu thân tích đức

> Lớn lên mới biết gian manh xảo trá độc ác giết vài triệu người nh
ư HCM mới được thành tiên thành thánh

> Hồi nhỏ tưởng tiền cứu trợ thiên tai dành cho dân
> Lớn lên mới biết dành cho cán bộ.

> Hồi nhỏ tưởng cờ vàng của bọn nguỵ
> Lớn lên mới biết cờ vàng có từ thời Vua Thành Thái và là lá cờ của Người Việt Quốc Gia có chính nghĩa. (Tác giả unkown)
Share this article :

Bạn bè của Rossikuku